ล่าสุดจากแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

ActionAid Thailand is looking for youth social entrepreneurship volunteers and youth trainer volunteers!

ผ่านไปอย่างสวยงามอีกครั้ง สำหรับทริปเยี่ยมงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดโคกทอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

พบปะ พูดคุยกับคุณครู และนักเรียนโรงเรียนวัดโคกทอง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนขนาดเล็กที่ทางมูลนิธิฯ สนับสนุนอยู่

ActionAid Thailand is looking for an HROD Officer. Apply now until 12 May 2019.

ติดตามความก้าวหน้าของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ผ่านจดหมายออนไลน์ฉบับล่าสุดได้แล้ววันนี้

Powered by MakeWebEasy.com