เกี่ยวกับเรา


องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ต่อมาจัดตั้งเป็นมูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล เรียกย่อว่า มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จุดประสงค์ของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย มุ่งเน้นให้ประชากรที่ถูกกีดกันทางสังคม โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก มีอำนาจมากขึ้นและเข้าใจในสิทธิ์ที่ตนพึงจะมีในการอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติ เราได้ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นต่างๆเพื่อยกระดับศักยภาพในเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับประชากรที่ที่ถูกกีดกันทางสังคม และให้ประชากรเหล่านี้กล้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของตน สามารถสร้างเครือข่ายและรณรงค์เพื่อการผลักดันนโยบายสาธารณะ และลดความยากจนและความอยุติธรรมได้

เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล

พันธมิตร

เราทำงานเป็นพันธมิตรกับองค์กรต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มประชาสังคม สถาบันทางวิชาการและวิจัยต่างๆ กลุ่มเพื่อชุมชนเป็นฐาน (community-based groups) สื่อ และรัฐบาลหลายระดับชั้น เพื่อต่อสู้กับความยากจน

วิสัยทัศน์ | ภารกิจ | ค่านิยม

วิสัยทัศน์ – มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เห็นถึงความเป็นประเทศที่ปลอดความยากจน ที่ผู้หญิงและผู้ชายตระหนักถึงศักยภาพของตัวเอง และอาศัยอยู่บนโลกนี้อย่างมีเกียรติและรุ่งเรือง

ภารกิจ – เราได้ให้คำมั่นสัญญา ว่าจะทำงานเป็นพันธมิตรกับผู้ด้อยโอกาสทั้งหญิงและชาย เพื่อกำจัดความยากจนให้สิ้นซาก

ค่านิยม – ความเชื่อมั่น ความถูกต้องและยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี ความเคารพไว้วางใจซึ่งกันและกัน คุณภาพ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และ ความเป็นอิสระ

เป้าหมายของภารกิจที่เราเน้นเป็นพิเศษ

ด้วยเป้าหมายหลักขององค์การคือ สิทธิสตรี มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จึงมุ่งเน้นในเรื่อง:

  • เสริมสร้าง พัฒนาความสามารถของประชาสังคมเพื่อต่อสู้กับความยากจน
  • ให้อำนาจและพัฒนาความสามารถของประชากรผู้ยากไร้ในพื้นที่ชุมชน
Powered by MakeWebEasy.com