บล็อก


เรามุ่งช่วยนักเรียนในชนบท แต่เราก็ไม่ลืมครูนะครับ ครูในโรงเรียนเล็กเป็นผู้มีพระคุณไม่เฉพาะแก่นักเรียน ครูที่ตั้งใจช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา รู้จักประสานความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายในชุมชน นับเป็นของวิเศษในชุมชนนั้นทีเดียว เราช่วยโรงเรียนขนาดเล็ก คือช่วยให้ครูทำงานได้ง่ายขึ้นด้วย

ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการศึกษา ทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าโรงเรียนขนาดเล็กจะดำเนินการตามนโยบายทุกอย่างคงยาก นักเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กประถมก็จะพลาดโอกาสทางการศึกษาถ้าจัดการไม่ดี เครือข่ายจึงเป็นเรื่องสำคัญ ใครมีดีอะไรก็ช่วยกันคิดช่วยกันเสนอ

ห้องเรียนเคลื่อนที่อนุบาลผาลาย เป็นห้องเรียนที่เปิดสอนเด็กก่อนปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอนุบาล มีสถานะเป็นเหมือนโรงเรียนอนุบาลเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืองบประมาณสื่อการเรียนการสอนจากองค์กรเอกชนในต่างประเทศ เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนใด ๆ จากภาครัฐ แม้องค์กรส่วน ท้องถิ่นจะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ศูนย์ดังกล่าวก็อยู่ไกลจากชุมชน ไม่สะดวกต่อการเดินทางและผู้ปกครองต้องจ่ายค่าเดินทางเพื่อส่งลูกหลานไปเรียน

โรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งเป็นโรงเรียนที่เกิดขึ้นเพราะชุมชนสร้างไว้ให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือ ต่อมาจึงกลายเป็นโรงเรียนของรัฐ ถ้าบริหารได้ดี ชุมชนพร้อมใจมาช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ก็จะทำให้เด็กในชุมชนได้รับการศึกษาที่ดีในโรงเรียนใกล้บ้าน

กระทรวงศึกษาธิการระบุว่าคุณภาพการศึกษาจะดีขึ้น แต่องค์กรพัฒนาเอกชนชี้นโยบายอาจล้มเหลว

องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ยังเดินหน้าช่วยโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทอย่างต่อเนื่อง คุณช่วยเด็กน้อยทั้งหญิงและชายให้มีโรงเรียนใกล้บ้านได้ ลองแวะบูธของเราที่ Tesco Lotus สาขา ศาลายา ตรง ชั้น 1 บริเวณ ธนาคาร กรุงไทย ระหว่างวันที่ 20-27 ธันวาคม 2559 ดูสิครับ

ระยะทางเหล่านี้ แน่นอน มันไม่ใช่ระยะทางสำหรับวิ่งมาราธอน ไม่ว่ารุ่นไหน แต่มันคือระยะทางจริง ที่น้องๆ ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ถูกยุบ ต้องเดินไกลขึ้น เพื่อไปและกลับที่เรียนใหม่

“...เมื่อก่อนผมรู้สึกเกรงกับการติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ....ไม่รู้ว่าผมและชุมชนมีสิทธิเข้าถึงงบประมาณของหน่วยงานในภาครัฐ....

เวทีชุมชนโป่งขม โป่งป่าแขม สู่การรวมกลุ่มรวมพลัง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในลำน้ำแม่จัน ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

อย่างที่ทราบกันดีว่า “โรงเรียนขนาดเล็ก” (โรงเรียนที่มีเด็กต่ำกว่า 120 คน และโดยมากตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามชนบท) ซึ่งมีอยู่กว่า 17,000 แห่งทั่วประเทศ

แอ็คชั่นเอดอินเตอร์เนชั่นแนล และ เครือข่ายความมั่นคงด้านอาหารแห่งเอเชีย (สาขาภูมิภาคของเครือข่ายความมั่นคงด้านอาหารนานาชาติ) ร่วมกันจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเกษตรกรรม เพื่อแบ่งปันความรู้และวิธีการทำเกษตรยั่งยืนในประเทศไทย

Powered by MakeWebEasy.com