เยาวชน

เยาวชนคือตัวแทนสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราได้เห็นตัวอย่างจากสมัยก่อนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทย ความมุ่งมั่นนี้ต่อเนื่องมาถึงเรื่องของสังคมและการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเมือง และสภาพแวดล้อม ซึ่งจะแสดงออกผ่านการรณรงค์สาธารณะ และที่ได้รับความนิยมมากในสมัยนี้ คือผ่านสื่อโซเชียล

ด้วยความเชื่อในพลังของเยาวชน มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ได้พยายามสร้างศักยภาพของเยาวชนเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และการพัฒนาทักษะด้านการรณรงค์ ผ่านกิจกรรมการอบรม Activista เราสนับสนุนเยาวชนให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสาร และรณรงค์เกี่ยวกับการศึกษา สังคม และเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อสร้างความตระหนักให้กับสาธารณะชน และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่างๆ
ไม่พบเนื้อหา
Powered by MakeWebEasy.com