สิทธิในการศึกษา

การศึกษายังคงเป็นสิ่งสำคัญต่อการลดความยากจนและความไม่เท่าเทียมทางสังคมในประเทศไทย รัฐธรรมนูญของประเทศไทยรับรองสิทธิเด็กให้เรียนฟรีในช่วง 12 ปีแรก อย่างไรก็ตาม คุณภาพการศึกษาก็ยังไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่น้อยในโรงเรียนต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล กระทรวงศึกษาธิการได้ออกนโยบายปิดโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 7,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก และเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับครู เราสนับสนุน เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก คณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาทางเลือก และสมาคมไทบ้าน ในการรวมพลังกลุ่มเครือข่ายเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็กที่เน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดการโรงเรียน พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับโรงเรียนนั้นๆ และการอบรมเรื่องระบบงบประมาณเพื่อการพัฒนาต้นแบบทางด้านการเงินอย่างเหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็ก ยิ่งไปกว่านั้น เรากำลังทำหนังสือเพื่อการแผยแพร่ประสบการณ์ของโรงเรียนต้นแบบ และสร้างความตระหนักและการสนับสนุนจากสังคม

เรามุ่งช่วยนักเรียนในชนบท แต่เราก็ไม่ลืมครูนะครับ ครูในโรงเรียนเล็กเป็นผู้มีพระคุณไม่เฉพาะแก่นักเรียน ครูที่ตั้งใจช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา รู้จักประสานความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายในชุมชน นับเป็นของวิเศษในชุมชนนั้นทีเดียว เราช่วยโรงเรียนขนาดเล็ก คือช่วยให้ครูทำงานได้ง่ายขึ้นด้วย

ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงทางนโยบายการศึกษา ทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าโรงเรียนขนาดเล็กจะดำเนินการตามนโยบายทุกอย่างคงยาก นักเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กประถมก็จะพลาดโอกาสทางการศึกษาถ้าจัดการไม่ดี เครือข่ายจึงเป็นเรื่องสำคัญ ใครมีดีอะไรก็ช่วยกันคิดช่วยกันเสนอ

โรงเรียนขนาดเล็กหลายแห่งเป็นโรงเรียนที่เกิดขึ้นเพราะชุมชนสร้างไว้ให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือ ต่อมาจึงกลายเป็นโรงเรียนของรัฐ ถ้าบริหารได้ดี ชุมชนพร้อมใจมาช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ก็จะทำให้เด็กในชุมชนได้รับการศึกษาที่ดีในโรงเรียนใกล้บ้าน

กระทรวงศึกษาธิการระบุว่าคุณภาพการศึกษาจะดีขึ้น แต่องค์กรพัฒนาเอกชนชี้นโยบายอาจล้มเหลว

องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ยังเดินหน้าช่วยโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทอย่างต่อเนื่อง คุณช่วยเด็กน้อยทั้งหญิงและชายให้มีโรงเรียนใกล้บ้านได้ ลองแวะบูธของเราที่ Tesco Lotus สาขา ศาลายา ตรง ชั้น 1 บริเวณ ธนาคาร กรุงไทย ระหว่างวันที่ 20-27 ธันวาคม 2559 ดูสิครับ

ระยะทางเหล่านี้ แน่นอน มันไม่ใช่ระยะทางสำหรับวิ่งมาราธอน ไม่ว่ารุ่นไหน แต่มันคือระยะทางจริง ที่น้องๆ ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ถูกยุบ ต้องเดินไกลขึ้น เพื่อไปและกลับที่เรียนใหม่

อย่างที่ทราบกันดีว่า “โรงเรียนขนาดเล็ก” (โรงเรียนที่มีเด็กต่ำกว่า 120 คน และโดยมากตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามชนบท) ซึ่งมีอยู่กว่า 17,000 แห่งทั่วประเทศ

Powered by MakeWebEasy.com