สิทธิในการศึกษา

การศึกษายังคงเป็นสิ่งสำคัญต่อการลดความยากจนและความไม่เท่าเทียมทางสังคมในประเทศไทย รัฐธรรมนูญของประเทศไทยรับรองสิทธิเด็กให้เรียนฟรีในช่วง 12 ปีแรก อย่างไรก็ตาม คุณภาพการศึกษาก็ยังไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่น้อยในโรงเรียนต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล กระทรวงศึกษาธิการได้ออกนโยบายปิดโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 7,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก และเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับครู เราสนับสนุน เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก คณะกรรมการเครือข่ายการศึกษาทางเลือก และสมาคมไทบ้าน ในการรวมพลังกลุ่มเครือข่ายเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็กที่เน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดการโรงเรียน พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับโรงเรียนนั้นๆ และการอบรมเรื่องระบบงบประมาณเพื่อการพัฒนาต้นแบบทางด้านการเงินอย่างเหมาะสมกับโรงเรียนขนาดเล็ก ยิ่งไปกว่านั้น เรากำลังทำหนังสือเพื่อการแผยแพร่ประสบการณ์ของโรงเรียนต้นแบบ และสร้างความตระหนักและการสนับสนุนจากสังคม

ในวันเด็กผู้หญิงสากลนี้ อ่านเรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงของน้องอุ้มและมะเฟือง สองนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จ.น่าน ผู้กล้าคิด กล้าทำตามฝัน

งานมหกรรม “การศึกษาแห่งชาติ: ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า” มีขึ้นเมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์คลีย์ ประตูน้ำ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

Equal Stand คือ เครือข่ายขับเคลื่อนการศึกษาไทยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตั้งคำถามกลับไปยังผู้กำหนดนโยบาย และทำให้เสียงของผู้ถูกกระทำได้รับการรับฟัง

ทำความรู้จักการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็กให้มากขึ้น ผ่านมุมมองของเมริดิธ สเลเตอร์ ผู้อำนวยการงานพัฒนา แอ็คชั่นเอด สหรัฐอเมริกา

รู้จักจิตศึกษาให้มากขึ้น ผ่านประสบการณ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก

เนื่องในวันเด็กผู้หญิงสากล อ่านเรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงของน้องเตย สาวน้อยผู้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาคุณภาพ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ตัวแทนจากแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล และประธานกรรมการมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโคกทอง เพื่อเรียนรู้วิถีและสัมผัสการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา

ทุกท่านพร้อม “วิ่งด้วยกัน Run เพื่อโรงเรียนเล็ก” อีกครั้งหรือยัง?

"การเปลี่ยนที่ห้องเรียน คือการเปลี่ยนประเทศ"

กระทรวงศึกษาธิการระบุว่าคุณภาพการศึกษาจะดีขึ้น แต่องค์กรพัฒนาเอกชนชี้นโยบายอาจล้มเหลว

ระยะทางเหล่านี้ แน่นอน มันไม่ใช่ระยะทางสำหรับวิ่งมาราธอน ไม่ว่ารุ่นไหน แต่มันคือระยะทางจริง ที่น้องๆ ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ถูกยุบ ต้องเดินไกลขึ้น เพื่อไปและกลับที่เรียนใหม่

อย่างที่ทราบกันดีว่า “โรงเรียนขนาดเล็ก” (โรงเรียนที่มีเด็กต่ำกว่า 120 คน และโดยมากตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามชนบท) ซึ่งมีอยู่กว่า 17,000 แห่งทั่วประเทศ

Powered by MakeWebEasy.com