สิทธิผู้หญิง

ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคม ถึงแม้ว่าสังคมจะให้ความเสมอภาคแก่ผู้หญิงโดยหลักการ แต่ในทางปฏิบัติ ผู้หญิงยังไม่มีบทบาทเทียบเท่าผู้ชายอยู่ดี และความรุนแรงในครอบครัวก็ยังมีให้เห็น ซึ่งในสังคมไทยจะถือว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่คนนอกไม่ควรเข้าไป

นอกจากนี้ ผู้หญิงยังไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของตน จากรัฐบาล และองค์กรเอกชนเลย มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย มุ่งสร้างความแข็งแรงให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในเรื่องของความสามารถ ฝีมือ และความรู้ต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พวกเขามีความมั่นใจ กล้าแสดงออกมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้หญิงสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตตัวเองได้ อาศัยอยู่โดยปราศจากความหวาดกลัวเกี่ยวกับความรุนแรง และเข้าร่วมการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง เราสนับสนุนและร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายเมือง ในการสร้างโปรเจ็ค Safe Cities เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยไร้กังวลในชุมชนของตน นอกจากนี้ เรายังร่วมมือกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเพื่อผู้หญิงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

ไม่ว่าจะเดินทางเส้นทางไหน ขนส่งสาธารณะประเภทใด ก็ต้องปลอดภัย

เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง นำโดยแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จัด "Self-Defense Lab เวิร์คช็อปปฏิบัติการเผือก เพื่อเพื่อนรอด เราปลอดภัย" เมื่อ 21 ตุลาคม 2560 โดยมีสมาชิกทีมจากทั่วประเทศเข้าร่วม

กันยายนที่ผ่านมา แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ลงพื้นที่ชายแดนใต้ เพื่อเริ่มดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพและเศรษฐกิจของผู้หญิงในพื้นที่ใหม่

แอ็คชั่นเอดอินเตอร์เนชั่นแนล และ เครือข่ายความมั่นคงด้านอาหารแห่งเอเชีย (สาขาภูมิภาคของเครือข่ายความมั่นคงด้านอาหารนานาชาติ) ร่วมกันจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเกษตรกรรม เพื่อแบ่งปันความรู้และวิธีการทำเกษตรยั่งยืนในประเทศไทย

Powered by MakeWebEasy.com