เกษตรกรรมยั่งยืน

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และการเกษตรสมัยใหม่ได้แพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ซึ่งได้มีการลงทุนจำนวนมากไปกับเครื่องจักร เครื่องกล และสารเคมีต่างๆ สำหรับการเกษตร สิ่งเหล่านี้สามารถเพิ่มผลิตผลได้ดี แต่เกษตรกรต้องยอมรับกับค่าน้ำมัน ค่าปุ๋ยเคมี ที่ราคาสูงมาก เกษตรกรรายย่อยมีผลกระทบหนักเช่นกันเพราะต้องเสียที่ดินให้กับบริษัทรายใหญ่ ทั้งหมดนี้ ทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยไม่มั่นคงเนื่องจาก การสูญเสีย เป็นหนี้ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในทางที่ผิด ไม่มีความรู้ทางด้านการตลาด และมีปัญหาสุขภาพ

ด้วยความกังวลทั้งหมดข้างต้นนี้ แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จึงร่วมทำงานกับเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อสนับสนุนการเกษตรที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศน์ และสุขภาพของผู้บริโภค เราสนับสนุนโปรเจ็ค Young Farmers Capacity Building ซึ่งเป็นโปรเจ็คเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆของกันและกัน เพื่อใช้ในการพัฒนาการเกษตรให้สร้างเสถียรภาพของอาหาร และความยั่งยืนของชุมชน เราเข้าร่วมแนวนโยบายของอาเซียน เพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร การปกป้องสิทธิ์ของตน และความยั่งยืน เพื่อสร้างศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้กลับไปทำการเกษตรในชุมชนของตน

“...เมื่อก่อนผมรู้สึกเกรงกับการติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ....ไม่รู้ว่าผมและชุมชนมีสิทธิเข้าถึงงบประมาณของหน่วยงานในภาครัฐ....

เวทีชุมชนโป่งขม โป่งป่าแขม สู่การรวมกลุ่มรวมพลัง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในลำน้ำแม่จัน ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

แอ็คชั่นเอดอินเตอร์เนชั่นแนล และ เครือข่ายความมั่นคงด้านอาหารแห่งเอเชีย (สาขาภูมิภาคของเครือข่ายความมั่นคงด้านอาหารนานาชาติ) ร่วมกันจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเกษตรกรรม เพื่อแบ่งปันความรู้และวิธีการทำเกษตรยั่งยืนในประเทศไทย

Powered by MakeWebEasy.com