ตำแหน่งว่าง


Manage the Project -“Securing rights to land and natural resources for landless and land-poor communities in three regions of Thailand” at provincial district and village levels, ensuring effective implementation and that it is in line with the original proposal and donor requirements. The Project Manager will work closely with the partners in the field and will base at AAT office in Bangkok.

ประชาสัมพันธ์พันธกิจของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาของสังคมไทย พร้อมทั้งระดมทุนช่วยเหลือโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ปฎิบัติงานนอกสถานที่ตามสถานที่ที่มูลนิธิกำหนด โดยการตั้งบูธตามอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า

ดูแลควบคุมการเจ้าหน้าที่ระดุมทุนภาคสนามซึ่งทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์พันธกิจของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาของสังคมไทย พร้อมทั้งระดมทุนช่วยเหลือโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กปฎิบัติงานนอกสถานที่ตามสถานที่ที่มูลนิธิกำหนด โดยการตั้งบูธตามอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า

promotes the organization’s image in the community by building relationships with key stakeholders in the media, image-building and engagement on web and social media, and attendance at meetings as assigned by Fundraising and Communications Manager

provides support to programme development, implementation and monitoring to ensure efficient and effective delivery of Women’s Rights program.

Powered by MakeWebEasy.com