Work with us: Administrative Assistant (Fundraising)

Last updated: Jul 31, 2019  |  399 Views  |  Job vacancies

องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 ต่อมาจัดตั้งเป็นมูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล เรียกย่อว่า มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จุดประสงค์ของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย มุ่งเน้นให้ประชากรที่ถูกกีดกันทางสังคม โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก มีอำนาจมากขึ้นและเข้าใจในสิทธิที่ตนพึงจะมีในการอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติ เราได้ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นต่างๆเพื่อยกระดับศักยภาพในเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับประชากรที่ถูกกีดกันทางสังคม และให้ประชากรเหล่านี้กล้าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของตน สามารถสร้างเครือข่ายและรณรงค์เพื่อการผลักดันนโยบายสาธารณะ และลดความยากจนและความอยุติธรรมได้

ผู้ช่วยธุรการ (ฝ่ายระดมทุน)

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับการระดมทุน การจัดทำรายงาน และการจ่ายเงิน
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสรรหาผู้ผลิตสินค้าการกุศล การผลิตสินค้าการกุศล การจัดทำรายงาน รวมถึงการควบคุมดูแลการจ่ายเงิน
 • ดูแล และจัดการฐานข้อมูลผู้บริจาค รวมไปถึงการกล่าวต้อนรับผู้บริจาค การตอบคำถามผู้บริจาค และการสื่อสารในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการเรื่องการจัดส่งของขวัญ หรือของที่ระลึกต่างๆให้กับผู้บริจาคผ่านทางอีเมล์ หรือไปรษณีย์
 • จัดการงานด้านธุรการ และรายงานประจำเดือนของแผนกสื่อสาร และระดมทุน
 • ดูแลและจัดกิจกรรมเยี่ยมชมพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ระดมทุนทั้งจากภายใน และ/หรือภายนอกองค์กร รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนองค์กร
 • ดูแลและจัดระบบจัดเก็บเอกสารทั้งในรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นระเบียบอยู่เสมอเพื่อง่ายต่อการสืบค้นและใช้งาน
 • วางแผนการใช้จ่ายเกี่ยวกับงานด้านธุรการประจำปี
 • รายงานความผิดปกติและ/หรือความเสี่ยงที่พบเจอในงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับนโยบาย และขั้นตอนการทำงานขององค์การ

คุณสมบัติ และประสบการณ์
 • สัญชาติไทย และสามารถสื่อสารภาษาไทย
 • หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปริญญาตรีด้าน บัญชี การบริหารจัดการ หรือ อื่นๆ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปีด้านงานธุรการ (ตำแหน่ง ผู้ช่วย); ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน (ตำแหน่งพนักงานฝึกหัด)
 • มีความรู้ด้านงานธุรการ และการจัดซื้อจัดจ้าง
 • มีทักษะการสื่อสาร ต่อบุคคล ทางอีเมลและโทรศัพท์ได้ดี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft office ต่างๆ ได้แก่ Word, Excel และ PowerPoint
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และระยะเวลาการทำงานที่จำกัด
 • หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรมด้านกราฟิก เช่น Adobe Photoshop หรือ illustrator จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์การใช้ด้านระดมทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ขั้นตอนการสมัคร

 • ส่งเอกสารประวัติการทำงาน (CV), ชื่อผู้รับรอง 2 ท่าน และเงินเดือนที่คาดหวัง ทางอีเมลมาที่ Keswali.Yensudchai@actionaid.org ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562
 • ใช้หัวข้อเรื่องว่า "ตำแหน่งงานผู้ช่วยธุรการ (ฝ่ายระดมทุน)"Powered by MakeWebEasy.com