บริจาค

ช่วยรักษาโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท มอบโอกาสแก่เด็กหญิงชายในพื้นที่ชนบทห่างไกล
ช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

 

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  1. ข้อมูลส่วนตัวของท่าน (กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในส่วนที่มีเครื่องหมาย *)
  2. ช่องทางที่ท่านได้รับข่าวสารการบริจาคของ แอ็คชั่นแอด ประเทศไทย
  3. รายละเอียดการบริจาคของท่าน
  4. วิธีการนำส่งเงินบริจาคของท่าน

(เนื่องจากการชำระเงินเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับทรัพย์สิน แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จึงต้องขอให้ท่านกรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลที่จำเป็นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันกับธนาคารและบัตรเครติด)

เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินพร้อมกับชื่อและเบอร์ติดต่อของท่านกลับมายังมูลนิธิฯ

ที่ 0 2615 5100 หรือ
อีเมล infodonor.thailand@actionaid.org หรือ แจ้งข้อมูลมาหน้ารับข้อมูลการชำระเงิน http://www.actionaid.or.th/informpayment

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2792 6604

กรุณากรอกข้อมูลของท่านในช่องต่อไปนี้

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
Powered by MakeWebEasy.com